MRF (
Medische Revalidatie Fitness)

MRF staat voor medische revalidatie fitness. Het is een vorm van training die toegankelijk is voor mensen met én zonder lichamelijke klachten.  De training wordt uitgevoerd aan de hand van een trainingsschema waarbij rekening gehouden wordt met individuele belastbaarheid en aandachtsgebieden per MRF-sporter. Op de daarvoor gereserveerde MRF tijden kan getraind worden onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Wat is het doel van MRF?

Het doel wat middels MRF wordt nagestreefd, is het optimaliseren van de belastbaarheid. De belastbaarheid is hetgeen het lichaam aan belasting kan verdragen.  Met belasting wordt hetgeen bedoeld wat het lichaam aan inspanning te verduren krijgt.

Wanneer men spreekt over belastbaarheid kan er onderscheid gemaakt worden tussen de algemene- en de lokale belastbaarheid. De algemene belastbaarheid is de algehele conditie (lichamelijk en geestelijk) die iemand heeft. De lokale belastbaarheid omschrijft meer de belastbaarheid van weefsel (spieren, pezen)  op een specifieke plek of regio. In een optimale situatie bestaat er een balans tussen belastbaarheid en belasting. Wanneer dit niet het geval is, ontstaan er klachten.

Voordelen van MRF

  • Trainen in kleine groepen
  • Altijd begeleiding van een fysiotherapeut
  • Training afgestemd op uw trainingsdoel en niveau
  • U kunt op verschillende dagen en tijdstippen bij ons terecht
  • Persoonlijke  intake aangevuld met een conditie test

Aanvang MRF

Voor aanvang van de daadwerkelijke start van de eerste MRF training vindt een intake plaats. Deze is allereerst bedoeld voor een nadere kennismaking met de fysiotherapeut die de MRF zal gaan begeleiden. Het is van belang dat de gezondheid van de MRF deelnemer vooraf in kaart wordt gebracht. Om op verantwoorde wijze te sporten, is het belangrijk om de MRF sporter vooraf op mogelijke  risicofactoren te screenen. Daarnaast zal de intake gebruikt worden om gezamenlijk het trainingsdoel te bepalen. Hierdoor kunt u vervolgens gerichter gaan sporten.  De rol van de fysiotherapeut tijdens de MRF is zowel controlerend als coachend. De fysiotherapeut die op dat moment de MRF begeleidt, ziet er op toe dat de MRF sporter zijn trainingsprogramma op een juiste manier uitvoert. Daarnaast is de fysiotherapeut het aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden ten aanzien van het trainingsprogramma. De fysiotherapeut zal tijdig aanpassingen in uw individuele trainingsprogramma doorvoeren zodat u gericht blijft trainen of in het geval van veranderingen in de lichamelijke  fitheid.

Neem contact met ons op!