Ik ben sinds 2008 werkzaam binnen Vividus als fysiotherapeut en vanaf 1 juli 2013 heb ik de fysiotherapiepraktijk overgenomen. Mijn leven staat vooral in het teken van de sportende mens, zo ben ik enkele jaren actief geweest als fitness/ aerobic instructeur en in een later stadium als sportinstructeur.

De interesse in het menselijk lichaam wekte steeds meer mijn interesse, dat heeft mij destijds doen besluiten de fysiotherapie richting op te gaan. Binnen ons centrum gaan we uit van de actieve benadering. Iemand moet zelf controle krijgen over de klacht, zelf weten wat wel of juist niet te doen. Zorgen voor een goede balans tussen lichaam en geest. Vandaar dat we binnen het centrum de klacht multidisciplinair benaderen met als einddoel het verhogen van de kwaliteit c.q. welzijn van de mens.